zA 7 robotami ulicznymi, w zapomnianej toalecie, na zapomnianym wydziale zapomniałej uczelni Ta maleńka dzielna naklejeczka obchodzi swoją czwartą zimę!!!