skateboarding is not crime

13.09.2006, 23:05 bylem tam ja i moi ludzie[83.10.224.145]

takze nie pierdolta!!!

13.09.2006, 22:32 i-luv-tangerine[83.19.143.218]

o matko........