2019120181211109876543212017121110987654321201612111098765432120151211109876543212014121110987654321201312111098765432120121211109876543212011121110987654321201012111098765432120091211109876543212008121110987654321200712111098765432120061211109 NalyBajzelS

..02.04.2008..15.46.....................................................................................(1)..

fot. misu..09.04.2008..20.10.....................................................................................(1)..snieg jest, pogoda była, rowery stoją, a najlepsze, że mamy gdzie spać!
a alkohol dopisał jak zawsze


..09.04.2008..20.14.....................................................................................(3)..fot. Tylson


cori.mysl