snieg jest, pogoda była, rowery stoją, a najlepsze, że mamy gdzie spać!
a alkohol dopisał jak zawsze

10.04.2008, 00:44 des Corol K.[91.94.180.196]

sniegu nie ma,rowery jumneli,a nalepsze że nie ma gdzie srać,a alkohol jak zwykle dopisuje....Miejska alternatywa