2019120181211109876543212017121110987654321201612111098765432120151211109876543212014121110987654321201312111098765432120121211109876543212011121110987654321201012111098765432120091211109876543212008121110987654321200712111098765432120061211109 NalyBajzelS

..02.10.2006..12.54.....................................................................................(0)....02.10.2006..12.57.....................................................................................(1)..


| drink | drank | drunk |..03.10.2006..21.39.....................................................................................(1)....03.10.2006..21.55.....................................................................................(0)....03.10.2006..21.57.....................................................................................(0)....04.10.2006..22.37.....................................................................................(0)....04.10.2006..22.45.....................................................................................(0)....04.10.2006..23.26.....................................................................................(0)..


**** nie patrz się! tylko komentuj!..05.10.2006..22.03.....................................................................................(0)....05.10.2006..22.31.....................................................................................(1)..


kloaka matfaker..09.10.2006..18.40.....................................................................................(0)....09.10.2006..18.42.....................................................................................(0)..


pimpo i pomocnik pimpa..09.10.2006..18.53.....................................................................................(3)....10.10.2006..16.43.....................................................................................(3)..cori.mysl